O nama

"EURO AGENT" d.o.o. za konsalting, posredovanje i uslužne djelatnosti osnovan je u aprilu 2015. godine u Banja Luci, a u junu iste godine vrši promjenu sjedišta koje registruje u Derventi kod Okružnog privrednog suda u Doboju, pod registarskim brojem: 60-0-Reg-15-000 466. Preduzeće "EURO AGENT" d.o.o. Derventa je registrivano u 100% privatnom vlasništvu, čiji je osnivač i vlasnik Goran Mihić.

Osnovna registrovana djelatnost EURO AGENT-a je "Osnovno ustupanje ljudskih resursa", a rješenjem Ministarstva rada i boračko invalidske zaštite od 01.07.2016. godine, "EURO AGENT" d.o.o. upisuje se u Registar posrednika u zapošljavanju kao Agencija za zapošljavanje, pod registaskim brojem: 16-04-12-235/16.4

Naš tim

Euroagent na društvenim mrežama

facebook   twitter   googleplus   linkedin   YouTube   Instagram.    Xing.